Stichting Garantiefonds Reisgelden

NKBV Zomerprogramma B.V., handelsnaam Bergsportreizen (KvK nr. 30111023) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren op de website van SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

De workshops en basiskampen vallen niet onder de SGR-garantieregeling.